<div align="center"> <h1>Palestyna, Izrael, Bliski Wschód, Terror, zbrodnie, apartheid</h1> <h3>Walka o wolną Palestynę</h3> <p>palestyna, bliski wschód, izrael, terroryzm, apartheid</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://viva.palestyna.pl/index.php" rel="nofollow">viva.palestyna.pl/index.php</a></p> </div>